Malkovru mondon de Esperanto!

Kio estas Esperanto?

Esperanto estas internacia neŭtrala lingvo. Ĝi apartenas al neniu lando aŭ popolo. Baza celo de Esperanto estas doni eblecon de egalrajta komunikado por ĉiuj, sendepende de ilia nacieco, religio, aĝo, sekso, ekonomikaj, politikaj kaj kulturaj cirkonstancoj.
Esperanto ne celas anstataŭigi naciajn lingvojn. Male – estante la dua lingvo por internacia komunikado, ĝi kontribuas al konservado de lingvoj kaj kulturoj de minoritataj popoloj.
Esperanto estis proponita en 1887 de L.L. Zamenhof. Ĝuste tiam kreiĝis ĝiaj bazaj ideoj kaj principoj. Ĝi havas simplan, logikan gramatikon kaj leksikon, kreitan surbaze de popularaj vaste uzataj morfemoj de pluraj lingvoj. Tio donas avantaĝon de tre rapida lernado de la lingvo. Logika strukturo helpis al Esperanto iĝi vivanta, konstante evoluiĝanta lingvo. Tiu simpleco ne egalas al primitiveco. Plenvalore ĝi estas uzata en ĉiuj kampoj de la homa socia vivo. En Esperanto eblas esprimi ion ajn, samkiel en ajna amasa nacia lingvo. Kiel grava pruvo de tio povas esti, ke al Esperanto estis tradukita plejparto de la monda klasika literaturo, inkluzive de poetikan. Kaj ankaŭ tio, ke en Esperanto ekzistas neologismoj, slango kaj profesia leksiko en plejparto de fakoj.
Vasta disvastiĝo de Esperanto-parolantoj tra la mondo multe pliriĉigis kaj daŭre pliriĉigas la lingvon. Dum la jardekoj naskiĝis kaj evoluis Esperanto-kulturo, neordinara, bunta kaj internacia: riĉa tradukita kaj originala literaturo, muziko, kino, teatro.
Ĉiujare okazas centoj da diversnivelaj kaj diversfakaj Esperanto-renkontiĝoj, kiuj reprezentas ĉiujn kampojn de la socia vivo. La plej amasa el ili estas Universala Kongreso de Esperanto, kiu okazas ekde 1905. En 2015 okazis jam la 100-a. Ĉiujare dum unu semajno, okazanta en diversaj landoj de la mondo, ĝi allogas al partopreno milojn da kongresanoj el dekoj da landoj, kiuj parolas Esperanton.
Esperanto estas vaste uzata en interreto: la plej popularaj sociaj retoj havas esperantlingvajn interfacojn, pligrandiĝas Esperanto-vikipedio, popularaj maŝintradukiloj, tiaj kiel ekz. Google.Translate kaj Yandex-tradukilo proponas eblecon traduki al/el Esperanto.
Esperanto estas ankaŭ lingvo de la scienco. Kelkaj sciencaj organizoj kaj institutoj regule okazigas sciencajn konferencojn, somerajn kaj vintrajn universitatojn, kadre de kiuj renomaj sciencistoj prelegas kaj faras kursojn pri la fakaj temoj.
Ĉiu Esperanto-parolanto povas ne nur ĝui avantaĝojn de internacia lingvo, sed ankaŭ mem alporti al ĝia kulturo ion gravan kaj interesan por si, kadre de sia profesia, arta aŭ kultura agado kaj konatigi mondon kun siaj belaj popolaj tradicioj.

Esperanto